ዘየባትኽ ሕልሚ

€23.99

ዘየባትኽ *ሕልሚ ብ ገዛህኝ ገብረስላሴ*

እቲ ንዓመታት ዘይተመለሰ፡ ኣብዚ ምስ መጻኩ’ዉን ብሰንኪ’ቲ ወራራት
ተጎናዲቡ ዝነበረ ምንዳይ ስድራቤት ሕጂ ግዚኡ ዝኣኸለ ኮይኑ ይስምዓኒ።
“…..እሞ ኣባሓጎይ ከምቲ ቕድሚ ሕጂ ዘዕለልኩኻ እቲ ምድላይ
ቤተሰበይ ሕጂ ምስቲ ዘለና ቁሩብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ ሓዲኡ እንተዝገብር
ጽቡቕ እዩ ኔሩ።”
“ገዛኢ እቲ ጉዳይካ ጉዳይና ኢዩ ቕድሚኡ’ዉን ተዘራሪብናሉ ስለ
ዝኾንና ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። ድሕሪ ቑሩብ መዓልታት ናብ ዓሰብ ስለ
ንብገስ ካብ ዓሰብ ምስ ተመለስና ኣመት ጉዳይካ እኩል ግዜ ክትረክብ
ኢኻ….” በለኒ።
ብሰንኪ እቲ ዝነበረና ጽዑቕ ዘየቋርጽ ዑደት ነቲ ኣብ ዉሽጠይ
መልሲ ዘይረኸብክሉ ሕቶ ምንዳይ መንነት፡ ምስቶም ናይ ቀረባ ሓለፍተይ
ተረዳዲኤ፡ ድሕሪ ናይ ዓሰብ ንገብሮ ዑደት እኹል ናይ ዕረፍቲ ተዛነን ግዜ
ስለ ዘለና ንሽዑኡ ክኸዉን ምኽሮም ለጊሶሙለይ።
ነገር ግን ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ሻድሻይ ህዋስ ዝበሃል፡ ንዉሽጣዊ ድሌተና
ተረዲኡ ዘማእዝነካን፡ በቲ ኣንፈቱ ከብለካን፡ ውሽጣዊ ሕቶታትካ ባዕሉ ኣብ
ዘይትሓሰበ ግዜ መልሲ ዘዳልወሉ ግዚያት ኣሎ። ንዓይ’ዉን እንተኾነ እቲ
ወትሩ ዝሓመሉ ዝነበርኩ ጉዳይ ብከምዚ ብቀሊል እሞ ከኣ ኣብ ዘይተሓስበ
ግዜ ከጋጥመኒ ኣይተጸበክዎን። ይዝከረኒ…..እቲ ግዜ ከባቢ ሰዓት ሓሙሽተ
ድሕሪ ቐትሪ እዩ። ካብቲ ንግዝያዊ መዕረፊና ተባሂሉ ዝተወሃበና ኣብ
ቀሓዉታ ከባቢ ሚንትሪ መጉዓዝያ ጥቓ ዕዳጋ ኣባጊዕ ዝርከብ መዕረፊና
ናብ ኤክስፖ እየ ተበጊሰ።

ካብ መጽሓፍ ዘየባትኽ ሕልሚ ዝተወሰደ