ወዲ ሃብታምን ወዲ ድኻን

€19.99

#ፍልልይ አብ ሞንጎ ድኻታትን ሃፍታማትን ንደቆም ዝምህርዎም ትምህርቲ

#ብኸመይ ንፉዕ አውፋሪ ትኸውን

#ሃፍታማት ዝኽተልዎ መንገዲ እንታይ እዩ ድኻታትከ?

#ብዛዕባ ጸጋን ጾርን ብኑጹር እተረደእ

#ገንዘብካ ንዓኻ ምበር ንስኻ ንገንዘብ ክትሰርሕ ከምዘይብልካ እተነጽር መጽሓፍ።